• nybnd

Cais

Cais

Rydym yn cynhyrchu pob math o bibellau a ffitiadau HDPE, a ddefnyddir yn helaeth mewn cyflenwad dŵr a hylif cemegol a thrin carthffosiaeth mewn prosiectau trefol.Gall gyfleu sylweddau sy'n gallu llifo - hylifau a nwyon (hylifau), slyri, powdrau a masau o solidau bach.Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer cyflenwad nwy, system gyflenwi gwresogi ac amddiffyn cwndidau cebl, system dyfrhau amaethyddol.